Renova

Vad är Renova? Renova erbjuder miljösmarta tjänster och återvinning av avfall till energi och nya råvaror.

Lindholmsleveransen
Lindholmsleveransen är ett levande projekt för samlastning och samtransport både för godsleveranser och avfallstransporter.

Renova ville ta fram en film som kändes genuin och äkta och samtidigt skulle visa på alla fördelar med att ansluta sig till projektet. Nowadays Film genomförde filmning, intervjuer med personal och kunder samt filmning med drönare. Ambitionen var att skapa intresse, sprida idén och få fler abonnemang. Resultatet ser ni nedan!