skip to Main Content
Länstyrelsen
Klimatanpassning i staden

Länsstyrelsen kan hjälpa till i arbetet med klimatanpassning. Inspirationsfilmen ger en kort överblick av hur våra städer kommer att påverkas av ett förändrat

Vi har även producerat en liknande film som heter Klimatanpassning på landsbygden.

Back To Top