skip to Main Content
Kvinnofridslinjen
En nationell stödtelefon

Kvinnofridslinjens uppdrag är att erbjuda stöd åt kvinnor som utsatts för våld och informera om var de kan få ytterligare hjälp.

Läs mer på www.kvinnofridslinjen.se

Back To Top