skip to Main Content
Barnsjukhuset/NCC
Nu bygger vi till

Drottnings Silvias Barnsjukhus i Göteborg bygger till och det är NCC som utför byggnationen. Arkitekter är White Arkitekter.

Vi har gjort filmen som visas på YouTube, dock inte animeringarna.

Back To Top